Selahattin Akti (1972-) (Bibliography)

1. Ibn ʻArabī und sein Werk Muʻǧām Istilāhāt as-Sūfiyya. Frankfurt: Johann Wolfgang Goethe-Universität, Magisterarbeit, 2013; Ibn Arabis Lexikon der sufischen Terminologie als Schlüssel zum Einstieg in Seine Gedankenwelt. Norderstedt: Grin, 2016.

2. Die Bedeutung des Übels in der Existenzphilosophie des bedeutenden islamischen Mystikers und Theosophen Ibn ʻArabī. Frankfurt: Johann Wolfgang Goethe-Universität, Diss., 2015; Gott und das Übel. Die Theodizee-Frage in der Existenzphilosophie des Mystikers Muhyiddin Ibn Arabi. Xanten: Chalice, 2016; İbn Arabi’de Varlık ve Kötülük Problemi. İstanbul: Litera Yayıncılık, 2018.

3. Die Gott-Welt-Beziehung in der Existenzphilosophie Ibn ʻArabīs. In: Journal für Religionskultur 203 (2015), 1-17.

4. Die Moses-ir-Erzählung im Koran und deren Bedeutung für die sufische Koranexegese (at-tafsīr al-išārī). In: Journal für Religionskultur 209 (2015), 1-19.

5. Gazzâlî ve Leibniz Optimizminden Kant‘ın Otantik Teodisesine Kötülük Sorunu“. In: Temâşâ Dergisi (Ocak 2017), 33-56.

6. İbn Arabî’nin Fütûhât-ı Mekkiyye ve Fusûs’ul-Hikem’inde Hızır Kıssası Yorumu. In: Journal für Religionskultur 234 (2017), 1-13.

7. Sûfî Epistemolojinin Önemli Dayanaklarından Olan Hızır Kıssasının Kaynaklarına Dair Oryantalist İddialar. In: ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi (2017), 45-57.

8. Kötülük Problemi Karşısında Tanrı’nın Adaletini Savunmada Augustinus Ve İrenaeus Örneği. In: Proceedings of International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series- Tekirdağ / Turkey, March 24-25, 2018. Vol. II. Eds. Dimitar Kirilov Dimitrov, Dimitar Nikoloski, Rasim Yılmaz. 2018. Plovdiv: University of Agribusiness and Rural Development, 2018. S. 444-448.

9. Ritter, Hellmut: Die Mewlâna-Feier in Konya vom 11.-17. Dezember 1960. In: Oriens 15 (1962), 249-270; 11-17 Aralık 1960 tarihli Konya Şeb-i Arus Töreni. Terc. Selahattin Akti. In: Bayru, Esin Çelebi: Evet Aşk Güzel Şeydir. İstanbul: Nefes, 2018. S. 183-214.

10. Batıda Sürdürülen Günümüz İbn Rüşd Çalışmalarına Örnek Olarak Averroes Edition ve DARE (Digital Averroes Research Environment) Projeleri. In: SADAB. 7th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences. October 24-25, 2020 / Antalya, Turkey. Ed. Radiye Canan Bağış. Antalya: SADAB, 2020. S. 462-470.

11. Der Denker, der den Preis seiner Gedanken mit seinem Leben bezahlte: Suhrawardi al-Maqtul - Meister der Erleuchtung. In: Journal für Religionskultur 261 (2020), 1-15.

12. Haben Balḫīs Vorschläge zur psychischen Gesundheit eine Entsprechung in der heutigen Psychologie? In: Temâşâ Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi (2020), 143-157.

13. Ebû Zeyd El-Belhî ve Mesâlihu'l-Ebdân ve'l-Enfus Adlı Eseri. In: Uluslararası ve Disiplinlerarası Ruh Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 22 Ekim 2020. S. 219-226.

14. İslam Düşünce Geleneğinin Batı Dünyasına Etkileriyle İlgili Tartışmaları Dag Nikolaus Hasse Üzerinden Okumak. In: Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 10 (2020), 29-47.

15. Hasse, Dag Nikolaus: Von Alkohol bis Ziffer - Der arabische Einfluss in Europa im Spiegel der deutschen Sprache. In: „Überall ist Mittelalter“. Zur Aktualität einer vergangenen Epoche. In Verbindung mit Markus Frankl und Franz Fuchs herausgegeben von Dorothea Klein. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2015. S. 151-172; Alkohol’dan Ziffer’a (Alkolden Rakamlara) - Alman Dilinin Aynasında Avrupa’daki Arap Etkisi. Çeviri Selahattin Akti. In: Kilitbahir 17 (2020), 224-248.

16. Alman Oryantalist Geleneğinde Hâricîlik ve İbâzıyye -1850’den günümüze-. In: Kendi Kaynaklarına Göre İbâzîlik: İsimler, Eserler, Problemler. Ed. Bilal Taşkın, Muhammet Emin Efe. Bursa: Emin, 2021. S. 327-333.

17. İbn Tufeyl ve Hayy bin Yakzan. Bursa: Emin, 2021; Dînî, Siyasi ve Felsefi Arka Planıyla Hayy bin Yakzan. İstanbul: Litera, 2024.

18. Teodise Tartışmalarında Optimist Yaklaşımın Bir Örneği Olarak İbn Arabî. In: İslâm Düşüncesinde Kötülük Sorunu ve Teodise I. Ed. Hakan Hemşinli, Yunus Kaplan. Ankara: Elis, 2021. S. 525-557.

19. Bir Rasyonel Bilgi Eleştirisi Olarak İbn Arabî’nin Fahreddin er-Râzî’ye Mektubu. In: Theosophia 5 (2022), 103-119.

20. Düşünce Tarihinde Dönüştürücü Bir Metin Olarak Hayy Bin Yakzan. In: Sabah Ülkesi 74 (2023), 26-29.

21. ve Özge Akgün: Ruh ve Beden İlişkisinin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri: Ebû Zeyd El-Belhî ve Ebû Bekir Er-Râzî Örneği. In: Theosophia 6 (2023), 49-66.

22. Hasse, Dag Nikolaus: Avrupalı Nedir? Sömürgeci ve Romantik Düşünce Biçimlerinin Üstesinden Gelmek. Çev. Selahattin Akti. İstanbul: Vakıfbank Kültür Yayınları, 2024.

23. İbn Arabi'nin Kader Anlayışında Bazı Anahtar Kavramlar. In: Teslimiyet. Ed. Muhammed Bedirhan. İstanbul: Nefes Yayınevi, 2024. S. 45-63.

  • Erstellt am .
  • Gelesen: 2793

Kommentare powered by CComment

Print Friendly, PDF & Email