Selahattin Akti (1972-) (Bibliographie)

Akti, Selahattin: Batıda Sürdürülen Günümüz İbn Rüşd Çalışmalarına Örnek Olarak Averroes Edition ve DARE (Digital Averroes Research Environment) Projeleri. In: SADAB. 7th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences. October 24-25, 2020 / Antalya, Turkey. Ed. Radiye Canan Bağış. Antalya: SADAB, 2020. S. 462-470.

Akti, Selahattin: Der Denker, der den Preis seiner Gedanken mit seinem Leben bezahlte: Suhrawardi al-Maqtul - Meister der Erleuchtung. In: Journal für Religionskultur 261 (2020), 1-15.

Akti, Selahattin: Die Bedeutung des Übels in der Existenzphilosophie des bedeutenden islamischen Mystikers und Theosophen Ibn ʻArabī. (Johann Wolfgang Goethe-Universität) Frankfurt: Diss., 2015; Gott und das Übel. Die Theodizee-Frage in der Existenzphilosophie des Mystikers Muhyiddin Ibn Arabi. Xanten: Chalice, 2016; İbn Arabi’de Varlık ve Kötülük Problemi. Istanbul: Litera Yayıncılık, 2018.

Akti, Selahattin: Die Gott-Welt-Beziehung in der Existenzphilosophie Ibn ʻArabīs. In: Journal für Religionskultur 203 (2015), 1-17.

Akti, Selahattin: Die Moses-ir-Erzählung im Koran und deren Bedeutung für die sufische Koranexegese (at-tafsīr al-išārī). In: Journal für Religionskultur 209 (2015), 1-19.

Akti, Selahattin: Gazzâlî ve Leibniz Optimizminden Kant‘ın Otantik Teodisesine Kötülük Sorunu“. In: Temâşâ Dergisi (Ocak 2017), 33-56.

Akti, Selahattin: Haben Balḫīs Vorschläge zur psychischen Gesundheit eine Entsprechung in der heutigen Psychologie? In: Temâşâ Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi (2020), 143-157.

Akti, Selahattin: Ibn ʻArabī und sein Werk Muʻǧām Istilāhāt as-Sūfiyya. (Johann Wolfgang Goethe-Universität) Frankfurt: Magisterarbeit, 2013; Ibn Arabis Lexikon der sufischen Terminologie als Schlüssel zum Einstieg in Seine Gedankenwelt. Norderstedt: Grin, 2016.

Akti, Selahattin: İbn Arabî’nin Fütûhât-ı Mekkiyye ve Fusûs’ul-Hikem’inde Hızır Kıssası Yorumu. In: Journal für Religionskultur 234 (2017), 1-13.

Akti, Selahattin: İslam Düşünce Geleneğinin Batı Dünyasına Etkileriyle İlgili Tartışmaları Dag Nikolaus Hasse Üzerinden Okumak. In: Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 10 (2020), 29-47.

Akti, Selahattin: Kötülük Problemi Karşısında Tanrı’nın Adaletini Savunmada Augustinus Ve İrenaeus Örneği. In: VII. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, Tekirdağ, Türkiye, 24 - 25 Mart 2018. Cilt. 2. ? S. 444-448.

Akti, Selahattin: Sûfî Epistemolojinin Önemli Dayanaklarından Olan Hızır Kıssasının Kaynaklarına Dair Oryantalist İddialar. In: ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi (2017), 45-57.

Hasse, Dag Nikolaus: Von Alkohol bis Ziffer - Der arabische Einfluss in Europa im Spiegel der deutschen Sprache. In: „Überall ist Mittelalter“. Zur Aktualität einer vergangenen Epoche. In Verbindung mit Markus Frankl und Franz Fuchs herausgegeben von Dorothea Klein. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2015. S. 151-172; Alkohol’dan Ziffer’a (Alkolden Rakamlara) - Alman Dilinin Aynasında Avrupa’daki Arap Etkisi. Çeviri Selahattin Akti. In: Kilitbahir 17 (2020), 224-248.

Ritter, Hellmut: Die Mewlâna-Feier in Konya vom 11.-17. Dezember 1960. In: Oriens 15 (1962), 249-270; 11-17 Aralık 1960 tarihli Konya Şeb-i Arus Töreni. Terc. Selahattin Akti. In: Bayru, Esin Çelebi: Evet Aşk Güzel Şeydir. Istanbul: Nefes, 2018. S. 183-214.

  • Erstellt am .
  • Gelesen: 596
Print Friendly, PDF & Email