Immanuel Kant (1724-1804) (Bibliography)

Albayrak, Mevlüt: Gazali ve Kant Açısından Yalan Söylemek Bir Hak Olabilir Mi? In: Tabula Rasa: Felsefe-Teoloji 1 (2001), 9-18.

Almond, Ian: History of Islam in German Thought. From Leibniz to Nietzsche. New York: Routledge, 2010.

Anay, Harun: Ödev Ahlakının Türk Düşüncesine Girişi ve Baha Tevfik’in Kant Hakkındaki Yazıları. In: Dinî Araştırmalar 13,36 (2010), 149-160.

Aydoğan, Hüseyin: G. E. Lessing ve I. Kant’da Vahiy Kavramı ve Vahyin Pedagojik Değeri. In: e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi 15 (2016), 357-372.

Bobzin, Hartmut: Immanuel Kant und die Basmala. Eine Studie zu orientalischer Philologie und Typographie in Deutschland im 17. und 18. Jahrhundert. In: ZAL 25 (1993) 108-131; Immanuel Kant und die “Basmala”. Zur orientalischen Typographie in Deutschland (17.-18. Jahrhundert). In: Eothen 4/1997-2002 (2007), 7-21.

Brunkhorst, Hauke: Der Aristoteles des schiitischen Islam – Eindrücke von einem Kant-Seminar in Teheran. In: MenschenRechtsMagazin 74 (2005), 74-77.

Demirtaş, Mehmet: “Her Değişmenin Bir Nedeni Vardır” Sentetik a Priori Önermesi Doğrultusunda Kant, Hume ve Gazali’de Nedensellik İlkesi. In: Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 18 (2014), 367-390.

Demirtaş, Mehmet: Kant’ın “İnanca Yer Açmak İçin Bilgiyi İnkâr Ettim” Sözünün İman ve Bilgi Açısından Değerlendirilmesi. In: Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 (2013), 289-303.

Durak, Nejdet: Mevlânâ ve Kant Felsefesinde Aklın Değeri. In: Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19 (2007), 27-50.

Emcke, Carolin: Kant in Teheran. In: Der Spiegel 8 (2005), 144-148.

Eroğlu, Ayşe und Esma Eroğlu: Immanuel Kant’ın Deha Estetiği’nde Yücelik Kavramı Mimar Sinan Örneği: “Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii”. In: İslâm ve Sanat Tartışmalı İlmî Toplantı 07-09 Kasım 2014, 2015. S. 415-442.

Falaturi, Abdoldjavad: Der Islam im Dialog. Hamburg: IWA, 1996. S. 9-11: Immanuel Kants Doktorurkunde und der koranische Einleitungsvers: Bismillāh ar-Raḥmān ar-Raḥīm (Im Namen des barmherzigen, des gütigen Gottes.

Falaturi, Abdoldjavad: Zur Interpretation der kantischen Ethik im Lichte der Achtung. Bonn: Diss., 1965.

Fellah, Abdullah Muhammed el-: Kant’ın Transandantal Kesinlik Eleştrisinin Filozof Gazzali’ye Dayanan Temelleri. In: 900. Vefat Yılında İmam Gazzali: Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı 07-09 Ekim 2011 İstanbul, 2012. S. 879-899.

Frey, Michael und Aysun Aly: Kant auf Arabisch: Übersetzungsprobleme und deren Lösungen durch die Übersetzer der Schriften Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? und Kritik der reinen Vernunft. In: AS 64 (2010), 535-580.

Höffe, Otfried: Ist Kant typisch westlich? Ausklang des ‚Kant-Jahrs‘ in Teheran. In: NZZ vom 7.1.2005.

Höffe, Otfried: Wie mir Kant in Teheran begegnet ist. In: FAZ, 19.06.2004 / Nr. 140, 39.

Kayacan, Murat: Kur’anî Perspektiften Kant Ahlakı. In: Eski Yeni: Anadolu İlahiyat Akademisi Araştırma Dergisi 28 (2014), 37-52.

Khoury, Nabil El-: Immanuel Kant: Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht. Übersetzt und eingeleitet. Beirut: Deutsch-Arabischer Verlag, 1989.

Koşum, Adnan: Ahkâm-ı Hamse ile Kant’ın Ödev Ahlâkını Ödeve Yaklaşımları Açısından Karşılaştırma Denemesi. In: Marife: Bilimsel Birikim 6 (2006), 77-95.

Langbehn, Claus: Sündenfall oder Erkenntnishilfe. Kantkonferenz in Teheran. In: FAZ, 30.11.2004.

Modjtahedi, Karim: Kant in Iran. In: SI 17 (2004), 13-18.

Niewöhner, Friedrich: Maimonides und Kant, oder: woher kannte Kant Maimonides? In: Emuna 4 (1976), 11-19.

Rahnema, Ekber: Kant ve Hace Tusî’nin Ahlakî Eğitim Görüşlerinin Karşılaştırması. Übers. Murat Altun. In: Misbah: İslamî Düşünce ve Araştırma Dergisi 1 (2012), 173-183.

Rubin, Salomon: Erkenntnistheorie Maimons in ihrem Verhältnis zu Cartesius, Leibniz, Hume und Kant. Bern: Steiner, 1987.

Seidel, Roman: Kant in Teheran. Anfänge, Ansätze und Kontexte der Kantrezeption in Iran. Zürich: Diss., 2011; Berlin: De Gruyter, 2014.

Seidel, Roman: Kants Autonomiebegriff. Chance oder Gefahr für die Religion? Positionen der Kantrezeption in Iran heute. In: Kant und die Religion - die Religionen und Kant. Hg. Reinhard Hiltscher und Stefan Klingner. Hildesheim: Olms, 2012. S. 137-158.

Seidel, Roman: Von Königsberg nach Teheran. Mehdī Ḥāʾerī Yazdīs Replik auf Kants Kritik des ontologischen Gottesbeweises. Ein Beispiel für die zeitgenössische Kantrezeption in Iran. In: Wer braucht Kant heute? Beiträge der interdisziplinären Tagung vom 14. und 15. Oktober 2006 in Dresden. Hg. Eduard Graf u. a.. Dresden: TUDpress, 2007. S. 41-60.

Taşçı, Özcan: Kadı Abdülcebbar ve Kant’ta Estetik Anlayışı. In: Kelâm Araştırmaları Dergisi 7 (2009), 73-80.

Taşcı, Özcan: Kant'ın Vernunft (Akıl) ve Verstand (Zihin) Arasında Yaptığı Ayırımın Kelam'daki İzlerine Dair Bir Araştırma. In: Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi 6 (2006), 195-216.

Topaloğlu, Fatih: Ahlâkın Temeli Üzerine Bir Tartışma: Ahmet Hamdi Akseki - Immanuel Kant. In: Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 40 (2013), 349-364.

Urhan, Veli: Kant ve Gazali’de Akıl-İnanç-İrade İlişkisi. In: Özne: Felsefe ve Bilim Yazıları 21 (2014), 69-76.

Yaran, Cafer Sadık: Kant Etiğinden Hareketle İslam’da “Ahlaklılığın En Yüksek İlkesinin Bulunması”. In: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 20 (2009), 51-86.

  • Erstellt am .
  • Gelesen: 2776
Print Friendly, PDF & Email