Remzi Avcı (1980-) (Bibliography)

1. Die politische Bedeutung der Bagdadbahn. Darmstadt: Technische Universität, Masterarbeit, 2011.

2. Sömürünün Ulaşım Aygıtları: Bağdat Demiryolu Özelinde Alman Emperyalizmi. In: Mukaddime 6 (2015), 263-282.

3. İran’da Bir Lawrence: Yüzbaşı Fritz Klein. In: Sosyal Bilimler Genç Akademisyenler Sempozyumu 2. 30 Nisan 2016 Mardin. Bildiriler Kitabı. Ed. Ahmet Akbaş, Bilal Toprak. Mardin: Kadim Akademi, 2016. S. 52-69.

4. Carl Heinrich Becker ve Martin Hartmann örneğinde Osmanlı toplum ve siyaset söylemi. Mardin: Artuklu Üniversitesi, Doktora, 2018; Kurgu ile Gerçeklik Arasında Alman Oryantalizmi. İstanbul: Ketebe, 2021. R.: M. Gencer: Kadim 4 (2022), 115-120.

5. Alman Oryantalizmi ve İslami Dönem Fars Edebiyatı: Bir Literal Geçişkenlik Örneği Olarak Josef von Hammer-Purgstall (1774–1856). In: Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi - Studien zur deutschen Sprache und Literatur 42 (2019), 57-76.

6. Martin Hartmann (1851-1918): A German Orientalist and His Discourse on the Young Turks. In: Mukaddime 10 (2019), 470-485.

7. Pan-Islamism and the Jihad Discourse of the German Orientalists in the First World War. In: Jurnal Al-Tamaddun, Bil. 14 (2019), 25-35.

8. Seyahat Notları ve Oryantalist Bilgi Üretimi: Eduard Sachau (1845-1930) Örneği. In: Diyalog – Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik 8/1 (2020), 29-47.

9. Diplomasi Oryantalizm ve Alman Tarihyazımında Osmanlı Devleti. In: Dünyada Osmanlı Tarihyazımı -I-. Ed. Ahmet Özcan, Özhan Kapıcı, Yalçın Murgul. İstanbul: Doğubatı, 2020. S. 279-305.

10. The Language-Building for the Nation-Building: Martin Hartmann’s Discourse on the Ottoman Literature and Language Purification Attempts. In: Kavramlar ve Kuramlar. - Düşünce Bilimleri -. Ed. Yunus Cengiz, İbrahim Deniz, Necip Uyanık, İbrahim Halil Çetres. Mardin: Artuklu Üniversitesi, 2020. S. 487-497.

11. Oryantalizmin Dönüşümü. In: Davet Mektebi 64 (2020), https://davetmektebi.com/oryantalizmin-donusumu/

12. Seyahat, Bilgi ve Karşılaşma. In: Davet Mektebi 78 (2021), https://davetmektebi.com/seyahat-bilgi-ve-karsilasma/

13. Mit der Peitsche in den dreckigen Orient: Die Darstellung des Orients in Oskar Manns Reisebriefen. In: Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi - Studien zur deutschen Sprache und Literatur 46 (2021), 101-119.

14. Avusturyalı Diplomat Anton Prokesch von Osten’nin “1829’da Arz-ı Mukaddes Yolculuğu” İsimli Eserinde Filistin ve Kudüs’e Dair Gözlemler. In: İnsaniyet.net (3 Şubat 2021), https://www.insaniyet.net/avusturyali-diplomat-anton-prokesch-von-ostennin-1829da-arz-i-mukaddes-yolculugu-isimli-eserinde-filistin-ve-kuduse-dair-gozlemler/

15. ve Süleyman Şanlı (Ed.): Seyahat, Oryantalizm ve Bilgi Üretimi. İstanbul: hiperyayın, 2021.

16. ve Süleyman Şanlı: Disiplinlerarası Bir Çalışma Modeli Olarak Seyahat Yazını. In: Seyahat, Oryantalizm ve Bilgi Üretimi. Ed. Remzi Avcı, Süleyman Şanlı. İstanbul: hiperyayın, 2021. S. 13-24.

17. Moritz Wagner’den Osmanlı-İran Sınırına Bakmak. In: Seyahat, Oryantalizm ve Bilgi Üretimi. Ed. Remzi Avcı, Süleyman Şanlı. İstanbul: hiperyayın, 2021. S. 27-46.

18. Oryantalist Oskar Mann’ın (1867–1917) Osmanlı Seyahati Mektuplarında Zazacanın Tasnifi. In: Nüsha 52 (2021), 161-178.

19. Writing the Orient: The Representation of the Ottoman Society in the Travel of Eduard Sachau (1845-1930). In: Acta Histriae 30 (2022), 121-140.

20. ve Ekrem Akman: Çatışma ve Susuzluk Gölgesinde Bir Şehrin Doğuşu: Bir Kaza Merkezi Olarak Midyat. In: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 12 (2022), 1005-1016.

21. ve Ekrem Akman: Bir Arkeolojik Kazının Aslında Söylemedikleri: Tel Halef’te Osmanlı Bürokrasisinin Çaresizliği. In: Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 30  (2022), 204-225.

22. ‘Atların Değiştirildiği Bir Menzil’: 19. Yüzyıl Batı Seyahat Yazınından Nusaybin’e Bakmak. In: Nusaybin. Siyaset-Kültür-Ekonomi. Ed. Ahmet Selçukoğlu, Ahmet Gemi. Mardin: Artuklu Üniversitesi, 2022. S. 336-351.

23. Johann Gottfried Herder’in Tarihyazımında Araplar, Türkler ve Farslar. In: 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu / 2nd International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies. 2-5 Mart 2022 / 2-5 March 2022. Bildiriler Kitabı / Proceedıngs Book. Düzenleme Kurulu / Organization Committe: Muhammet Nuri Seyman, Adem Dalcalı. Balıkesir: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, 2022. S. 99-107.

24. Gronke, Monika: İran Tarihi. Yedinci Yüzyıldan Günümüze. Çev. Remzi Avcı. İstanbul: Runik Kitap, 2023.

25. Hammer-Purgstall ve Alman Oryantalizminde Fars Edebiyatının Seyri. In: Edebiyat Ortamı 92 (2023), 149-152.

26. Oryantalist Seyyahın Kaleminde Şark’ı Keşif. In: Derin Tarih Özel Sayı 26 (2023), 49-53.

27. Irwin, Robert: For Lust of Knowing. The Orientalists and their Enemies. London: Allen Lane, 2006. R.: R. Avcı: Nüsha 58 (2024), 157-170.

  • Erstellt am .
  • Gelesen: 1057

Kommentare powered by CComment

Print Friendly, PDF & Email