Max Weber (1864-1920) (Bibliographie)

Alptekin, M. Yavuz: Max Weber’in Batı-Bağımlı ‘Evrensel’ Şehir Anlayışı ve İslam Şehirleriyle İlgili Değerlendirmelerinin Kritiği. In: Muhafazakâr Düşünce 6,23 (2010), 51-71.

Ardıç, Nurullah: İbn Haldun ve Weber’de Bilgi ve Bilim Sorunu. In: Dîvân: İlmî Araştırmalar 8/15 (2003/2), 139-167.

Ardıç, Nurullah: İslami ve Batılı Epistemolojik Yaklaşımlar: İbn Haldun ve Weber Örneği. In: Geçmişten Geleceğe İbn Haldun - Vefatının 600. Yılında İbn Haldun’u Yeniden Okumak- 3-4 Haziran 2006, 2006. S. 235-253.

Çelik, Celaleddin: İbn Haldûn ile M. Weber’in Şehir Analizleri Üzerinden Müslüman Toplumların Sosyolojisine Kapı Açmak. In: Uluslararası İbn Haldûn Sempozyumu = International Ibn Khaldun Symposium 01-03 Kasım/November 2013 - Çorum/Turkey, 2015. S. 181-191.

Çelik, Celaleddin: İslam İktisat Ahlakına Dair Birbirini Tamamlayan Bakış Açıları: Weber ve Ülgener Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme. In: İslâmî Araştırmalar 16/4 (2003), 660-671.

Cook, Michael: Max Weber und islamische Sekten. Übers. Angelika Schweikhart. In: Max Webers Sicht des Islams. Interpretation und Kritik. Hg. Wolfgang Schluchter. Frankfurt: Suhrkamp, 1987. S. 334-342; Max Weber ve İslam Mezhepleri. Übers. Celaleddin Çelik. In: Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi 4,4 (2004), 235-241.

Crone, Patricia: Max Weber, das islamische Recht und die Entstehung des Kapitalismus. Übers. Brigitte Schluchter. In: Max Webers Sicht des Islams. Interpretation und Kritik. Hg. Wolfgang Schluchter. Frankfurt: Suhrkamp, 1987. S. 294-333.

Eisenstadt, Shmuel Noah: Webers Analyse des Islams und die Gestalt der islamischen Zivilisation. Übersetzung aus dem Englischen von Brigitte Schluchter. In: Max Webers Sicht des Islams. Interpretation und Kritik. Hg. Wolfgang Schluchter. Frankfurt: Suhrkamp, 1987. S. 342-359; Weber’in İslam Analizi ve İslam Medeniyetinin Şekillenmesi. Çev. Celaleddin Çelik. In: Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi 3/4 (2003), 113-128.

Hanioğlu, Şükrü: Max Weber ve İslami Kalvenistler. In: İslâmî Araştırmalar 18,4 (2005), 473-476.

Husain, Syed Anwar: Max Weber’in İslam Sosyolojisine Bir Eleştiri. Übers. Sefer Yavuz. In: Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 11,22 (2012), 281-288.

Korkmaz, Cemil Hakan: Max Weber düşüncesinde iktisadi bakımdan doğu-batı farklılığı. Istanbul Üniversitesi: Doktora Tez No 280871, 2011.

Kurt, Abdurrahman: Weber’in İslam Görüşü Üzerine Bir Değerlendirme. In: Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19,1 (2010), 1-24.

Leder, Stefan: Max Weber in der islamischen Welt. In: Max Weber in der Welt. Rezeption und Wirkung. Tübingen: Mohr Siebeck, 2014. S. 23-31.

Levitzion, Nehemia: Aspekte der Islamisierung: Eine kritische Würdigung der Beobachtungen Max Webers. Übers. Angelika Schweikhart. In: Max Webers Sicht des Islams. Interpretation und Kritik. Hg. Wolfgang Schluchter. Frankfurt: Suhrkamp, 1987. S. 142-155.

Malik, Muhammad Usman: Mensch und Gesellschaft im Islam. Eine Analyse unter besonderer Berücksichtigung der Religionskritik bei Karl Marx und der religionssoziologischen Untersuchungen Max Webers. Köln: Diss., 1970.

Schluchter, Wolfgang (Hg.): Max Webers Sicht des Islams. Interpretation und Kritik. Frankfurt: Suhrkamp, 1987. Rez.: J. Brüggemann: Referateblatt Philosophie 25,3 (1989), 235-237; B. H.: ArOr 57 (1989), 291; G. Höpp: ZfG 38 (1990), 460-461; B. Tibi: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 40 (1988), 808-810; Neue politische Literatur 36 (1991), 486-488.

Schluchter, Wolfgang: Zwischen Welteroberung und Weltanpassung. Überlegungen zu Max Webers Sicht des frühen Islams. (Einleitung.). In: Max Webers Sicht des Islams. Interpretation und Kritik. Hg. Wolfgang Schluchter. Frankfurt: Suhrkamp, 1987. S. 11-124.

Schneider, Irene: Die Merkmale der idealtypischen qāḍī-Justiz. Kritische Anmerkungen zu Max Webers Kategorisierung der islamischen Rechtsprechung. In: Der Islam 70 (1993), 145-159.

Stauth, Georg: Frühe Ansätze zu einer Soziologie des Islams: Ignaz Goldziher (1850-1921) und Max Weber (1864-1920). In: Österreichische Zeitschrift für Soziologie 15,2 (1990), 38-51; Islamische Kultur und moderne Gesellschaft. Gesammelte Aufsätze zur Soziologie des Islams. Bielefeld: Transcript, 2000. S. 217-238.

Sunar, Lütfi: Karl Marx ve Max Weber'in Doğu toplumlarına yaklaşımları. Istanbul Üniversitesi: Doktora Tez No 257977, 2010.

Sunar, Lütfi: Klasik Sosyolojinin Şarkiyatçı Kaynakları: Marx ve Weber’in Karşılaştırmalı Bir İncelemesi. In: İnsan ve Toplum Dergisi 1,2 (2011), 29-56.

Tepegöz, Ahmed Selim: Max Weber ve İslam. Marmara Üniversitesi: Yüksek Lisans Tez No. 130457, 2003.

Torun, Ishak: Max Weber'de iktisadi gelişme düşüncesi ve Türk aydınına etkileri (Cumhuriyet öncesi dönem). Inönü Üniversitesi: Yüksek Lisans Tez No 36995, 1994.

Turner, Bryan S.: Weber’in İslam Hakkındaki Değerlendirmeleri. Übers. Abdurrahman Kurt. In: Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2,2 (1987), 283-290.

Weber, Max: Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der Verstehenden Soziologie. Tübingen: Mohr, 1922. [Weltangepaßtheit des Islâm.]

Zemmin, Florian: Islamische Verantwortungsethik im 17. Jahrhundert. Ein weberianisches Verständnis der Handlungsvorstellungen Kātib Čelebis (1609-1657). Berlin: Ebv, 2011.

  • Erstellt am .
  • Gelesen: 1907
Print Friendly, PDF & Email