Fatma Kızıl (1981-) (Bibliographie)

Armstrong, Karen: Eine kleine Geschichte des Islam; Muhammad. Religionsstifter und Staatsmann. Aus dem Englischen von H. Pänke. München: Diederichs, 1993. Rez.: F. Kızıl: https://derletzteprophet.info/karen-armstrong-eine-kleine-geschichte-des-islam-1-mohammed-religionsstifter-und-staatsmann-2-eine-rezension-der-beiden-bucher

Dickinson, Eerik: The Development of Early Sunnite Hadith Criticism the Taqdima of Ibn Abî Hâtim al-Râzî (240/854-327/938). Leiden: Brill, 2001. Rez.: F. Kızıl: HTD 2/1 (2004), 201-204.

Görke, Andreas: Tarihi Bir Şahsiyet Olarak Muhammed'in Araştırılmasında Beklentiler ve Sınırlar. Tr. Fatma Kızıl. In: Yalova Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi Dergisi 1/1 (2015), 207-219.

Kızıl, Fatma: “Batı’da İslâm Peygamberi’nin Doğru Anlaşılmasının/Anlatılmasının Önündeki Engeller”, Sonpeygamber.info Yuvarlak Masa Toplantısı: (10 Nisan 2010; İSTANBUL). In: HTD 8 (2010), 189-193.

Kızıl, Fatma: “Türkiye’de Siyer Çalışmaları: Sosyal Bilim Metodolojisi Açısından Eleştirel Bir Değerlendirme” Başlıklı Tebliğin Müzakeresi. In: Cumhuriyet Devri Akademik Siyer Literatürü. Istanbul: Meridyen Kitaplığı, 2010. S. 49-53.

Kızıl, Fatma: Albert Kenneth CRAGG (8 Mart 1913-13 Kasım 2012). In: HTD 13 (2012), 173-176.

Kızıl, Fatma: Aranızdan bir Peygamber. Günlük Hayat ve Din. In: Diyanet Aile Dergisi 8 (2019), 14-15.

Kızıl, Fatma: Avrupamerkezciligin Bir Yansıması Olarak Oryantalist Söylem: Kültürel Ödünç Alma Kavramı. In: Insan & Toplum 3/6 (2012), 323-332.

Kızıl, Fatma: Aynı Zaman Aynı Minval Üzere. In: Diyanet Aile Dergisi 283 (2014), 18-19.

Kızıl, Fatma: Batı’da Hadis Çalışmalarında Tek Râvili Tarîkler. In: HTD 10/2 (2012), 7-22.

Kızıl, Fatma: Bir Terimin Etimolojisi: ‘Hadis Oksidentalizmi’ Oksimoronu. In: HTD 5/2 (2007), 157-160.

Kızıl, Fatma: Fazlur Rahman’s Understanding of the Sunnah. In: HTD VI/2 (2008), 31-45.

Kızıl, Fatma: Fazlurrahman ve Schacht'ın Hadis/Sünnetle İlgili Görüşlerinin Mukayesesi. In: Fazlur Rahman‘ı Doğru Anlamak. Hazırlayan Ahmet Tahir Dayhan. Izmir: Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2011. S. 95-116.

Kızıl, Fatma: Goldziher’den Schacht’a Oryantalist Literatürde Hadis ve Sünnet. Bir Okulun Yaşayan Geleneği. In: HTD 7/2 (2009), 45-62.

Kızıl, Fatma: Gualtherüs (Gautier) Hendrik Albert Juynboll (20 Ekim 1935-19 Aralık 2010). In: HTD X/1 (2012), 181-184.

Kızıl, Fatma: Hukukî İçerikli Merfû Hadisler Bağlamında Müşterek Râvî Teorisi ve Tenkidi. Bursa: Doktora Tezi, 2011; Müşterek Râvi Teorisi ve Tenkidi. Istanbul: İSAM, 2013; 2019².

Kızıl, Fatma: In Pursuit of a Common Paradigm: Islamic and Western Ḥadīṯ Studies. In: Hikma: Journal of Islamic Theology and Islamic Education VI/10 (2015), 11-32.

Kızıl, Fatma: JUYNBOLL, Gualtherus Hendrik Albert (1935-2010). In: DİA Ek-1 (2016), 692-693.

Kızıl, Fatma: Martin Lings (Ebû Bekr Sirâcuddîn el-Alevî ed-Darkavî), (24 Ocak 1909-12 Mayıs 2005). In: HTD IV/2 (2006), 223-226.

Kızıl, Fatma: Mustafa el-Azamî’nin Oryantalistlerin Hadislerle İlgili Temel İddialarına Yönelttiği Tenkitlerin Değerlendirmesi ve Batı’daki İzdüşümü. In: Muhammed Mustafa el-Azamî: Hayatı - Fikirleri – Katkıları. Ed. Bilal Aybakan. Istanbul: İbn Haldun Üniversitesi, 2019. S. 448-459.

Kızıl, Fatma: Müzakere. In: İslâm Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahâbe - Sahâbe Kimliği ve Algısı -. Istanbul: Ensâr, 2013. S. 503-511.

Kızıl, Fatma: Oryantalist Paradigmaya Taraf Olmak. In: https://www.sonpeygamber.info/oryantalist-paradigmaya-taraf-olmak

Kızıl, Fatma: Oryantalistik Hadis Çalışmaları. In: Hadis ve Hadis Metinleri. Ed. Mehmet Sait Toprak. Izmir: İlahiyat-Deuzem, 2012. S. 219-239.

Kızıl, Fatma: Oryantalistlerin Akademik Hadis Araştırmaları. Ana Eğilimler, Yerleşik Kabuller ve Temel İddialar. In: Hadis ve Siyer Araştırmaları = Hadith and Sira Studies 5/1 (2019), 155-245.

Kızıl, Fatma: Oryantalistlerin Hadise Yaklaşımları: Üç Temayül. In: Vuslat 161 (2014), 55-60.

Kızıl, Fatma: Oryantalistlerin Hadislerin Menşeini Tespite Yönelik Yöntemleri. Bursa (Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi): Yüksek Lisans Tezi, 2005.

Kızıl, Fatma: Oryantalistlerin Sahâbeye Yaklaşımı. In: Vuslat 173 (2015), 67-69.

Kızıl, Fatma: Oryantalistlerin Sünnet ve Hadise Yaklaşı. In: Din ve Hayat 35 (2018), 115-118.

Kızıl, Fatma: Oryantalistlerin Tek Râvîli Tarîklerle İlgili İddialarının Tahlil ve Tenkidi. In: YDÜ I. Uluslararası Hadis İhtisas Sempozyumu (26-29 Nisan 2012 Lefkoşa). ? 2014. S. 257-275.

Kızıl, Fatma: Oryantalizm Sempozyumu, Edward W. Said ve Düşündürdükleri. In: HTD 5/1 (2007), 143-156.

Kızıl, Fatma: Reception and Representation of Western Hadith Studies in Turkish Academe. In: Modern Hadith Studies: Continuing Debates and New Approaches. Eds. Belal Abu-Alabbas, Michael Dann, Christopher Melchert. Edinburgh: Edinburgh University, 2020. S. 171-191.

Kızıl, Fatma: Sîret ya da Sünnet: Oryantalistler Tarafından Çizilen Sınırlar. In: HTD 13/2 (2015), 7-25.

Kızıl, Fatma: Sîret ya da Sünnet: Oryantalistler Tarafından Çizilen Sınırlar. In: Türkiye’de Tüm Yönleri ile Siyer Çalışmaları Sempozyumu Tebliğ Kitabı: 9-12 Nisan 2015. Cilt I. İstanbul: ?, 2016. S. 183-195.

Kızıl, Fatma: Türkiye’de Hadis Araştırmaları ve Oryantalizm. In: Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 11/21 (2013), 303-331.

Kızıl, Fatma: WENSINCK, Arent Jan (1882-1939). In: DİA 43 (2013), 158-159.

Kızıl, Fatma: Yardımlaşmada Ölçü ve Denge. In: Diyanet Aile Dergisi 3 (2019), 14-15.

Kızıl, Fatma: YÛNÎNÎ, Ali b. Muhammed. In: DİA 43 (2013), 595-596.

Kramers, J. H.: Maniheist Eğilimli bir Hadis: Âkiletü’l-hadir. çeviren: Fatma Kızıl. In: HTD 2/2 (2004), 107-118.

Mitter, Ulrike: “Cehennem Ehlinin Çoğunluğu Kadınlar”: Çok Tartışılan Bir Hadisin Kısa Analizi. çeviren Fatma Kızıl. In: HTD 9/2 (2011), 99-116.

Motzki, Harald: İbn Şihâb ez-Zührî’nin Fıkhı: Bir Kaynak Tenkidi İncelemesi. Çev. Fatma Kızıl. In: HTD III/2 (2005), 129-168; Batı’da Hadis Çalışmaların Tarihî Seyri. İstanbul: Hadisevi, 2006. S. ?

Muranyi, Miklos: Erken Dönem Tabakat Literatüründe Sikadan Zayıfa Geçiş: Rical İlmine Metinler Arası Bir Yaklaşım. Çev. Fatma Kızıl. In: HTD 8/2 (2010), 145-153.

Whitaker, Ian: Biruni Çalışmalarının Bugünkü Durumu: Bir İnceleme ve Bibliyografya. çeviren Fatma Kızıl. In: Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 20/1 (2011), 259-294.

  • Erstellt am .
  • Gelesen: 215
Print Friendly, PDF & Email